HOME

Arvomme

Tärkeimmät arvomme ovat:

 • HYVÄ ASIAKASPALVELU
  Tyytyväinen asiakas varmistaa toiminnan jatkuvuuden.
 • YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN
  Vastuullinen toiminta luo luottamusta.
 • TULOSHAKUISUUS
  Vain kannattava toiminta voi taata lisäinvestoinnit ja kehityksen.
 • HENKILÖSTÖN OSALLISTUMINEN, VASTUUNKANTO JA ARVOSTUS
  Asiat hoidetaan hyvin loppuun saakka. Myös työtoveri on asiakas.