HOME

Henkilöstösuhteet

Keravan Energia - yhtiöiden tavoite on olla haluttu työpaikka, jonka henkilöstön osaaminen, motivoituneisuus ja sitoutuminen on hyvällä tasolla. Tämän varmistamiseksi henkilöstösuhteita pidetään yllä monilla eri tasoilla:

Keravan Energia -konsernilla on yt-neuvottelukunta, joka hoitaa Yhteistoimintalain mukaisia asioita.

Yt-lain tavoitteena on toisaalta lisätä työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työtään ja työpaikkaansa koskevaan päätöksentekoon ja toisaalta kehittää yrityksen toimintaa ja työolosuhteita. Toimivan yhteistoiminnan avulla saadaan työantajan päätöksenteon perustaksi myös henkilöstön kokemukset, tiedot ja taidot.

Yt-neuvottelukunnan alaisia toimikuntia ovat aloitetoimikunta, työsuojelutoimikunta ja vapaa-ajan toimikunta (Hupiklupi).

Konsernissa järjestetään työpaikkademokratia (TPD) -kokouksia kerran vuodessa, tarvittaessa useamminkin. TPD-kokous on työpaikalla pidettävä tilaisuus, jossa voidaan keskustella ja tehdä esityksiä mm. seuraavista asioista:

  • työpaikan yleistä järjestelyä ja työpaikalla käyttäytymistä koskevat asiat, niitä koskevien sääntöjen soveltaminen sekä työntekijän velvollisuudet
  • rationalisointi ja aloitetoiminta
  • työpaikan organisaatiota ja henkilöstöä koskevat suunnitelmat
  • töiden ja tehtävien jakoon liittyvät yleisluonteiset kysymykset
  • työympäristöä ja työskentelyolosuhteita koskevat asiat
  • muita kokouksen osanottajien esille ottamia ajankohtaisia kysymyksiä