HOME

Kilpailulainsäädäntö ja hankinnat

KILPAILULAINSÄÄDÄNTÖ

Keravan Energia -yhtiöiden toimintatapaan ja yrityspolitiikkaan kuuluvat Suomen oikeusjärjestyksen sekä voimassa olevan EU-lainsäädännön noudattaminen.

Varsinkin tilanteissa, joissa tehdään yhteistyötä kilpailijoiden kanssa tai muuten käydään keskusteluja kilpailijoiden edustajien kanssa, on huolehdittava siitä, ettei keskusteluissa käsitellä kilpailunrajoituslain mukaan kiellettyjä aiheita. Kilpailulainsäädännön noudattaminen on jokaisen Keravan Energian henkilökuntaan kuuluvan ehdoton velvollisuus. Esimiesten on varmistettava sääntöjen noudattaminen myös alaistensa osalta.

HANKINNAT

Keravan Energia –konserni on lain tarkoittama julkinen hankintayksikkö, joka noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Konsernin hankintatoiminnan onnistuminen vaikuttaa kustannustehokkuuden lisäksi ratkaisevasti myös siihen, kuinka hyvin asettamamme strategiatavoitteet, laatutavoitteet sekä pyrkimyksemme yhteisö- ja ympäristövastuullisuuteen toteutuvat.
Tavoitteidemme saavuttamiseksi kaikissa konsernin hankinnoissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Keravan Energia – konsernissa kaikki hankinnat kilpailutetaan.
  • Tarjouksia ja tarjoajia on kohdeltava aina tasapuolisesti.
  • Tarjoajien on oltava yhteiskunnallisesti vastuullisia. Vastuullisuus on selvitettävä etukäteen tilaajavastuulain ja harmaan talouden torjuntaa koskevan ohjeistuksen mukaan.
  • Kaikissa hankinnoissa noudatetaan Keravan Energia Oy:n hankintaohjetta, joka löytyy yhtiön toimintajärjestelmästä.