HOME

Kotimainen polttoaine

 

Keravan Energia - yhtiöiden yhtenä tärkeänä strategisena painopisteenä on ollut kotimaisen energian hyödyntäminen omassa energiantuotannossa sekä osakkuusyhtiöiden hankinnassa. Oheisessa graafissa on nähtävissä strategian onnistuminen oman tuotannon osalta