HOME

Riskienhallinta

Keravan Energian toiminnan laajuuden ja monimuotoisuuden vuoksi yhtiön liiketoiminta, henkilöstö, omaisuus ja ympäristö ovat alttiina monenlaisille riskeille.

 Keravan Energia tunnistaa riskin olennaisena ja väistämättömänä osana liiketoimintaansa.  Riskit liittyvät teknisiin, taloudellisiin, tuotannollisiin, turvallisuus- ja ympäristöriskeihin. Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistamisen ja korjaavien toimenpiteiden lisäksi keskittyä mahdollisten vahinkojen aktiiviseen ennaltaehkäisyyn.

Riskienhallinnan periaatteena on, että Keravan Energia hallitsee riskinsä toiminnallisena osana suunnittelua, päätöksentekoa ja operatiivista toimintaa ennalta määriteltyjen vastuiden ja roolien puitteissa.