HOME

Tunnuslukuja

AVAINLUKUJA                2014                     2013                       2012

Liikevaihto                       70,1 M€               70,8 M€                 69,4 M€
Sähkön myynti                565 GWh             558 GWh               541 GWh
Sähkön siirto                   505 GWh             509 GWh               540 GWh
Kaukolämmön myynti     412 GWh             405 GWh               433 GWh

Sähköasiakkaita             31 102                  30 902                   30 672 
Kaukolämpöasiakkaita   1 445                    1 421                     1 411 
Maakaasuasiakkaita      180                       183                        183 

Henkilöstön määrä         99                           100                        106